Semináře

Cyklus se skládá z následujících 4 navazujících seminářů:

S1

- nakládání s odpady

- ochrana vod

- ochrana ovzduší a klimatu

- obecně závazné vyhlášky

S2

- územní plán, stavby

- zemědělství a ochrana půdy

- ochrana přírody

- péče o zeleň


S3

- udržitelný rozvoj, strategické plánování

- poskytování informací o životním prostředí

- finanční nástroje

S4

- hygiena životního prostředí

- energetické úspory, auditing, energetické projekty obcí

- environmentální poradenství veřejnosti


Termíny seminářů:

BerounNymburkVlašim
S125.9.200823.9.200818.9.2008
S24.11.20086.11.200811.11.2008
S39.12.20084.12.20082.12.2008
S420.1.200915.1.200913.1.2009

Podmínky účasti:

Účast na semináři je zdarma za splnění následujících podmínek: